درباره ما

نجمن فرهنگی – اجتماعی ستین

این سایت اینترنتی انجمن فرهنگی – اجتماعی ستین میباشد. انجمن ستین انجمنی است سودناور (غیر انتفاعی)، برپا شده از مردم لُر (لُر بزرگ و کوچک) و دوستداران فرهنگ این مردم (به عنوان بخشی از فرهنگ و تاریخ کشور ایران) و دیگر مردمان، که برپایه منشور جهانی حقوق بشر تلاش میکند. برای هموند شدن در این انجمن هیچگونه محدودیت نژادی، قومی و فرهنگی وجود ندارد و شما فعالین عرصه های فرهنگی، در هر کجای  گیتی که باشید میتوانید در پیشبرد این امر ما را یاری کنید. علاقه مندان میتوانند مفاد بنیادنامه را خوانده و در صورت تمایل به ما به پیوندند.

انجمن ستین با شماره سازمانی Organisationsnummer 802441-2929 در کشور سوئد به ثبت رسیده است.

گروه دبیران انجمن فرهنگی اجتماعی ستین از پنج دبیر اصلی و دو جانشین تشکیل شده است. دو نفر بازرس نیز بر امور انجمن و عملکرد دبیران نظارت دارند. این افراد از تاریخ 28 آپریل 2019 بمدت یکسال و دوسال دارای مسئولیت خواهند بود. 

اعضاء اصلی هیئت مدیره

رئیس انجمن: داریوش فارسانی/ صندوقدار: سارا قنبری ادیوی/ امور فرهنگی: اسفندیار کاظمی/ رابط با سازمان ABF: فریبا سماوات/ مسئول لوکال: تاحیه موسوی. لازم به توضیح است که پس از استعفای پرویز چهارلنگ، عضو جانشین فریبا سماوات به اعضاء اصلی هیئت مدیره اضافه شد.

اعضاء جانشین
عباس کدخدا [بدون رای گیری] ابقاء برای یکسال دیگر (کدخدا ترجیح داد که یکسال آینده به عنوان جانشین فعالیت کند.)

بازرس رزا نژاد اصغر (بازرس دیگر هوشنگ باقری کناره گیری کرده است.)

گروه تدارکات انتخابات  غلام زیلائی/ شیرین صالحی/ مهرنوش باقری 

 

هیئت مدیره جدید انجمن ستین به ترتیب از راست عباس کدخدا )جانشین(، داریوش فارسانی، پرویز چهارلنگ، سارا قنبری، تاجیه موسوی، فریبا سماوات )جانشین(، اسفندیار کاظمی.

توضیح لازم: پس از استعفای پرویز چهارلنگ، فریبا سماوات در اعضاء اصلی هیئت مدیره جایگزین شد.

…………………………………………………………………………………………….

بنیادنامه انجمن را با فونت فارسی و سوئدی از لینک های زیر دانلود کنید.

بنیادنامه انجمن به سوئدی (PDF)

بنیادنامه انجمن به سوئدی (word)

بنیادنامه انجمن به فارسی (PDF)

بنیادنامه انجمن به فارسی (word)

————————————————————————————————

setin01ئی میل تماس با ما: info@setin.se

موبایل: 0793410638

توجه: در صورتی که شما در کشور سوئد سکونت دارید میتوانید به طور مستقیم عضو این انجمن شوید و اگر در جائی دیگر غیر از سوئد سکونت دارید با کمال میل میتوانید به صورت غیر عضو با ما همکاری داشته باشید.