درباره ما

نجمن فرهنگی – اجتماعی ستین

این سایت اینترنتی انجمن فرهنگی – اجتماعی ستین میباشد. انجمن ستین انجمنی است سودناور (غیر انتفاعی)، برپا شده از مردم لُر (لُر بزرگ و کوچک) و دوستداران فرهنگ این مردم (به عنوان بخشی از فرهنگ و تاریخ کشور ایران) و دیگر مردمان، که برپایه منشور جهانی حقوق بشر تلاش میکند. برای هموند شدن در این انجمن هیچگونه محدودیت نژادی، قومی و فرهنگی وجود ندارد و شما فعالین عرصه های فرهنگی، در هر کجای  گیتی که باشید میتوانید در پیشبرد این امر ما را یاری کنید. علاقه مندان میتوانند مفاد بنیادنامه را خوانده و در صورت تمایل به ما به پیوندند.

انجمن ستین با شماره سازمانی Organisationsnummer 802441-2929 در کشور سوئد به ثبت رسیده است.


گروه دبیران انجمن فرهنگی اجتماعی ستین از پنج دبیر اصلی و دو جانشین تشکیل شده است. دو نفر بازرس نیز بر امور انجمن و عملکرد دبیران نظارت دارند. این افراد از تاریخ 07 ماه مه 2017 بمدت یکسال و دوسال دارای مسئولیت خواهند بود. 

پرویز چهارلنگ- رئیس
هوشنگ باقری – صندوقدار
داریوش فارسانی- همکار در امور فرهنگی و اداری
اسفندیار کاظمی – همکار در امور فرهنگی
ماندانا باقری- رابط با ABF
تاجیه موسوی: عضون جانشین و مسئول اجاره لوکال

بازرسان: لطفی حیدری، کبرا کرمزاده

گروه تدارکات: شیرین صالحی، مهرنوش باقری، سارا قنبری

…………………………………………………………………………………………….

بنیادنامه انجمن را با فونت فارسی و سوئدی از لینک های زیر دانلود کنید.

بنیادنامه انجمن به سوئدی (PDF)

بنیادنامه انجمن به سوئدی (word)

بنیادنامه انجمن به فارسی (PDF)

بنیادنامه انجمن به فارسی (word)

————————————————————————————————

setin01ئی میل تماس با ما: info@setinelor.se

تلفن دفتر انجمن : Tel: 031-196400

توجه! تلفن دفتر تمام وقت نیست

توجه: در صورتی که شما در کشور سوئد سکونت دارید میتوانید به طور مستقیم عضو این انجمن شوید و اگر در جائی دیگر غیر از سوئد سکونت دارید با کمال میل میتوانید به صورت غیر عضو با ما همکاری داشته باشید.